17 september 2016
    

Professionele benadering waarbij inzet is minderen klacht en meerderen kracht. Aandacht voor psycho-sociale aspect, Klacht in breder perspectief zien, adviezen over preventie.